27 Οκτωβρίου 2008 - η μερα που πέθανε το VHS.

Πλέον δεν παράγωνται συσκευές VHS και όσοι θα χρειαστούν καλό είναι να πάρουν όσο βρίσκουν. Το ότι έχουν σταματήσει καιρό να είναι στη μόδα είναι άσχετο. H JVC απλά σταματησε πλέον να παράγει τα απλά Player και δεν υπάρχει άλλος. Εζησε : 1975 - 2008.
[Via]