Τα στατιστικά του κόσμου σε μια σελίδα!!!

Μια από τις πιο περιεκτικές αναλύσεις του τι συμβαίνει στον κόσμο σε μια και μόνη σελίδα! Επίσης μπορειτε να φτιάξετε σελίδες με τα χαρακτηριστικά και τα δεδομένα που θέλετε να σας δίνουν κάθε μέρα. Απλά φοβερό... H Αρχική σελίδα: PoodWaddle Παραδείγματα: [WorldClock][EarthClock][Game Page][Mp3 Search]