Η πρώτη συσκευή USB 3.0 - Specifications

Ξεκίνησαν τα όργανα με το καινούργιο, παν γρήγορο πρότυπο σύνδεσης που μας έρχεται για να επιταχύνει τις μεταφορές μας. Πέρα από το σημαντικό του να είναι συμβατό με όλες τις παλιές μας συσκευές, είναι πλέον 10 φορές πιο γρήγορο από την έκδοση usb 2.0
Έκανα και registration για να χρησιμοποιώ άνετα τα icons του usb.org! Ακου να θέλει registration!!
the world’s first physical layer device (PHY) designed specifically to comply with the USB 3.0 specification. The USB Promoter Group announced that the final 1.0 version of the USB 3.0 standard had been approved and sent over to the USB Implementer's Forum,
[Via][Via][USB 3.0 Specifications][Image Via]