Αλλαγή στο RSS FEED

Κατά την μετάβαση από το feedburner στο Google account, το RSS μου πλέον είναι:
http://feeds2.feedburner.com/cybereddie/hBjU