Νέο Ipod Sfuffle

Σε μια πρωτοποριακή κίνηση η Apple ανακοινώνει νέο ipod shuffle που έχει μερικά πολύ καινοτόμα χαρακτηριστικά: καταργεί την οθόνη και γίνεται το πρώτο Player που ανακοινώνει τον τίτλο του τραγουδιού σε πάρα πολλές γλώσσες [14 τον αριθμό], ακόμα και ελληνικά με το VoiceOver. Επίσης διπλάσιαζει ουσιαστικά την χωρητικότητα στα ίδια λεφτά. Για τέλος να αναφέρω ότι υποστηρίζει και πολλαπλές playlist.

VoiceOver speaks multiple languages, so it’s perfect for cosmopolitan music libraries. Here are a few samples.

[Apple ipod shuffle]