Οι ιοί των κινητών έρχονται

Σύμφωνα με μελέτες, οι ιοί των κινητών έρχονται και δεν είναι καθόλου μακρυά. Το σημείο το οποίο είναι ακόμα καθοριστικό για την μη εξάπλωση των ιών στα κινητα, είναι ότι κανένα λειτουργικό που "τρέχει" στα κινητά δεν είχε αποκτήσει σημαντικό μερίδιο αγοράς. Πράγμα που αλλάζει με τα windows mobile και το iphone OS. Μόλις φτάσουν στο 10% θα έχουμε δυσμενείς εξελίξεις στο ζήτημα.
Some academic researchers are now saying that the only thing holding back a tidal wave of mobile malware is that no single operating system has sufficient market share, but once one hits 10 percent, phones running it are dead meat.
[Via]