Καρέκλα 3D

Πολλές φορές γράφουμε για τεχνολογία, gadget, νέα χαρακτηριστικά και δεν ξέρω και εγώ πόσα άλλα φρέσκα πράγματα που κυκλοφορούν στο χώρο της τεχνολογίας. Μέχρι να τα γράψουμε αυτά .... πιάνεται η μέση μας, ο αυχένας και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Η εικονιζόμενη καρέκλα [Swopper Chair] είναι ίσως η μοναδική που μπορεί να παρακολουθεί τις κινήσεις τουσώματος στο χώρο που είναι καθισμένος κάποιος και να τον βοηθά να μην πιάνεται.
the only seat in the world that can adapt to all three dimensions of human movement.
[Via]