Το Google Docs απέκτησε μετάφραση σε 42 γλώσσες!

O πολύ γνωστός κειμενογράφος της Google, Google Docs, απέκτησε πλέον την δυνατότητα να μεταφράζεις ένα κείμενο σε 42 γλώσσες!
Today we're releasing a feature for Google Docs to make this kind of multi-lingual sharing easier — you can now automatically translate documents into 42 different languages.
[Press]