Ο κόσμος και το σήμα της google

Ενδιαφέρον πως αντιλαμβάνεται ο απλός κόσμος το σήμα κατατεθέν από τις μεγάλες εταιρείες. Πολλές ο τρόπος που μπαίνει στην καθημερινοτητα μας προσδιορίζει εν πολλοίς και την interactive δυνατότητα δυείσδυσης της εταιρείας και κατ' εμέ την δυναμική της. Από την άλλη είναι πολύ έξυπνο να βάλεις τον κόσμο να σκεφτεί πως θέλει να σε δει. Είναι τολμηρό και πρέπει να δεις κάτω από την επιφάνεια για να μάθεις πως υποσυνείδητα λειτουργείς στη μάζα.
This June, we invited users to take the icon and actually build it in a new, creative way. Many people around the world accepted the challenge and submitted fun and surprising videos of their process. We got to see the icon made out of some interesting materials — like cups, dominos, food and even clothing — as well as many unique digital creations.
[Via]