Ενα mouse για Dj's !!!

Μια και με πήρε η μπάλα σήμερα με τα ποντίκια, να και ένα ακομα πιο ζαβό: ένα ποντίκι ειδικά για Dj's !! Εχει ένα κλασσικό jog και κουμπιά που τα προγραμματίζεις. Συνεργάζεται με το αντίστοιχο software για καλύτερη ολοκλήρωση πάνω στις λειτουργίες του DJ.
The DJ Mouse($79) from DJ-Tech, which is designed to work with the company's Deckadance software for MAC and PC, and it have a multi-function jog wheel for controlling fader and scratch and withback-lit with blue ring specially making it easier to see in the dark.
[Via]