Από τα κινητά στα ρολόγια

Ο James Bond και η Μανυπένυ τώρα δικαιώνονται και βεβαίως δεν θα τους δούμε σε κανα εκλογικό κέντρο αλλά τις ιδέες τους πήρε η Samsung και έφτιαξε ένα λεπτό ρολόϊ-κινητό που δείχνει ενδιαφέρον. Samsung S9110 Specs
  • full touchscreen
  • 11.98mm-thick
  • mp3 player
  • Bluetooth connectivity
  • 40MB built-in memory.
  • Internet
  • Dual Clock
  • Calendar
  • Voice Commander
[Via]