Περίεργα usb Gadget!

Ρε τι σου είναι το μυαλό του ανθρώπου τελικά. Usb meets everything:
Στην υγειά μας! Για να δείτε ότι τα Pc έχουν πολλές χρήσεις.
Network ... rings!
Στην παρακάτω περίπτωση έχω βρεθεί χαλάρα ειδικά με SCSI chains! [Via]